Arxiu de la categoria: Hospital de Sant Antoni

Hospital de Sant Antoni

Nom: Convent i hospital de Sant Antoni.

Datació: Principis del segle XIV (1319) – segle XVIII.

Descripció: A començament del segle xiv, amb el consentiment dels comtes de Barcelona, s’instal·la la casa-hospital de Sant Antoni al barri d’Agoders, on només s’atenien els pobres residents de la vila. ]> L’hospital ha estat objecte de nombroses reformes al llarg del temps: la més significativa, el 1740. L’església ha conservat l’estructura gòtica de l’edifici amb algunes reformes posteriors. Per exemple, es conserva el campanyar d’espandanya de la façana, actualment en custòdia a la mateixa església del Sant Crist Trobat, obra d’orfebreria de la primeria de segle XIII.

Estat: Algunes restes visitables exteriors. L’església celebra culte.

Distància des del museu: 180 m.