Excavació del carrer de la Font 7-9

Nom: La Font 7-9.

Datació: Primera meitat del segle XIV.

Descripció: A partir de les restes trobades en l’excavació arqueològica (corresponents al segle XIV), s’ha interpretat que aquest indret era el pati posterior d’una casa, amb una sitja excavada als llims. La sitja era plena d’una gran quantitat de material ceràmic i numismàtic (monedes), amb clars indicis d’estar en ús en el moment de ser llençat. Segons la documentació medieval, aquesta casa estaria situada dins els límits del call jueu. La hipòtesi interpretativa per aquests abocaments és que són fruit de l’avalot de 1348, quan, a més d’assassinar bona part de la població jueva targarina, es saquegen cases i es destrueixen i roben els béns.

Estat: Excavació arqueològica no visitable.

Distància des del museu: 41 m.

, 41.645315,1.139549