Ajuntament de Tàrrega

Nom: Ajuntament.

Datació: Segle XVII.

Descripció: L’actual ajuntament, bastit el 1674, ocupa el lloc del primitiu edifici, comprat per a aquest ús l’any 1440 i amb funcions d’ajuntament des de principis del segle XV. Anteriorment, des de la segona meitat de segle XIII, les reunions del Consell General (30 consellers i 40 paers) suposaven un problema, ja que no es disposava de cap espai propi on celebrar les addemblees; per aquest motiu, s’havien de fer en albergs, esglésies o, quan el temps ho permetia, al cementiri.

Estat: De l’edifici del XVII es conserva la façana. De l’edifici primitiu no en queda cap resta.

Distància des del museu: 110 m.

, 41.64637,1.139099