Totes les entrades de appmuseu

Església Sta. Maria de l’Alba

Nom: Església Parroquial de Santa Maria de l’Alba.

Datació: Segle XII – segle XVIII.

Descripció: Aquesta església dedicada a santa Maria (segle XII), va ser objecte d’importants reformes durant els segles XIII i XIV, com ara la construcció d’un cloquer i d’una portalada gòtica, amb els 12 apòstols esculpits als brancals, semblant a les de la Seu Vella de Lleida, la catedral de Tarragona o la de Morella. L’any 1672, la caiguda del campanar damunt el temple va obligar a construir una nova església. L’any 1709 es va desmuntar la portalada gòtica.

Estat: Visitable.

Distància des del museu: 110 m.

El Castell

Nom: Castell de Tàrrega.

Datació: Segle XI – segle XIX.

Descripció: El castell va ser conquerit als àrabs per Ramón Berenguer I, al segle XI (any 1056) i donat a la seva esposa Almodís. Actualment, només són visibles algunes parts de l’edifici: el mur sud-est (segona meitat del segle XV), d’una gran amplada per a defensar-se d’un atac amb artilleria i algunes estructures (segles XI-XII) i la cisterna (segle XV) que els treballs arqueològics han posat al descobert. El castell va perdre la seva funció defensiva durant el segle XVII i la va recuperar, puntualment, al segle XIX, durant les guerres carlines (com demostren les espitlleres construïdes damunt de les restes del mur sud).

Estat: Algunes restes exteriors visitables. Excavació arqueològica.

Distància des del museu: 140 m.