El Castell

Nom: Castell de Tàrrega.

Datació: Segle XI – segle XIX.

Descripció: El castell va ser conquerit als àrabs per Ramón Berenguer I, al segle XI (any 1056) i donat a la seva esposa Almodís. Actualment, només són visibles algunes parts de l’edifici: el mur sud-est (segona meitat del segle XV), d’una gran amplada per a defensar-se d’un atac amb artilleria i algunes estructures (segles XI-XII) i la cisterna (segle XV) que els treballs arqueològics han posat al descobert. El castell va perdre la seva funció defensiva durant el segle XVII i la va recuperar, puntualment, al segle XIX, durant les guerres carlines (com demostren les espitlleres construïdes damunt de les restes del mur sud).

Estat: Algunes restes exteriors visitables. Excavació arqueològica.

Distància des del museu: 140 m.

, 41.645918 1.137298