Call

Nom: Call de Tàrrega.

Datació: Primera meitat del segle XIV – finals del segle XV (1492).

Descripció: Des de principis del segle XIV, la creixent població jueva de Tàrrega s’estableix en una zona concreta de la ciutat, amb el carrer de l’Estudi com a eix vertebrador (llavors conegut com carrer dels Jueus, del Forn dels Jueus, del Call o de l’Escola dels Jueus). Aquest barri, on vivien la major part dels jueus de Tàrrega, s’extenia cap a l’oest entre la part posterior del carrer Major, l’actual carrer Migdia, i el carrer de Santes Creus (actual carrer de la Font), i cap a l’est, fins al carrer d’Arnau Farrer (actual carrer de les Piques) com a límit est. A més, aquest nou espai, majoritàriament de nova urbanització, també tindria unes portes que l’aïllarien de la resta de la població i albergaria la nova sinagoga a partir de 1347. Un dels possibles accessos al call era el carrer Vilanova, que comunica el carrer de les Piques i el de l’Estudi: en aquesta zona de pas, així com al carrer de les Piques, hi vivien jueus i cristians barrejats.

Estat: Visitable.

Distància des del museu: 50 m.

, 41.646056 1.139744